About PCL PCL Hymn

PCL Hymn

PCL HYMN

I
Sa puso ng bawat Konsehal, Karangalan ang maglingkod sa bayan
Sa isip ng bawat Konsehal, kagitingan ang gumawa ng kabutihan
Sa diwa ng bawat Konsehal, paggalang sa karapatan ng mga mamamayan
Alinsunod sa Saligang Batas, at kapakanan ng buong sambayanan

CHORUS
Ang Liga ng mga Konsehal ng Pilipinas, liga sa pagsulong ng kaunlaran
Kasama’t katuwang ng Pamahalaan, taglay ang pagmamahal sa Inang Bayan
Ang liga ng mga Konsehal ng Pilipinas, liga ng pagkakaisa
Kabalika’t sa Pagtataguyod ng isang matatag na Republika

II
Sa puso ng bawat Konsehal, nananaig ang alab ng bayanihan
Sa isip ng bawat Konsehal, pag-iibayo ng galling at kasipagan
Sa diwa ng bawat Konsehal, paniniwala sa demokratikong paraan
Alinsunod sa mithiing maka-Diyos, maka-tao, at maka-kalikasan

(Repeat Chorus)
Ang liga ng mga Konsehal ng Pilipinas (3x)
Mabuhay ang PCL!